Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

83/2013 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή