Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΚΕΠ

Λειτουργία ΚΕΠ Δήμου Φαρσάλων

 

Στα ΚΕΠ του Δήμου Φαρσάλων ο πολίτης μπορεί:

 

 • Να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • Να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1.000 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Τη διεκπεραίωση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Οι πιο δημοφιλείς διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ

 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης μέσω Εθνικού Δημοτολογίου
 • Ανανεώσεις ενεργών καρτών, ανεργίας και βεβαιώσεις αυτών
 • Απόκτηση ψηφιακών υπογραφών
 • Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικών δημοτολογίου (on line)
 • Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου
 • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ (μόνο για τα ΚΤΕΛ)
 • Έκδοση e-παραβόλων
 • Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και ημιορεινών περιοχών
 • Αναβολή και διακοπή αναβολής κατάταξης στρατευσίμων
 • Έκδοση και παραλαβή αντιγράφου άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.
 • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων
 • Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ευάριθμου οχήματος και δίκυκλων
 • Έκδοση Πιστοποιητικών από Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία της χώρας
 • Βεβαιώσεις περί ασφάλισης ΕΦΚΑ
 • Νέα απογραφή Στρατευσίμων
 • Βεβαιώσεις αρχικής ηλεκτροδότησης
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας και μεταδημοτεύσεις

    Υπενθυμίζεται 13  ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ παρέχονται και μέσω  των ΚΕΠ και είναι οι εξής:

 1. Εκτύπωση μηνιαίου ή ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
 2. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους
 3. Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
 7. Βεβαίωση απογραφής
 8. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
 9. Ασφαλιστική ικανότητα
 10. Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
 11. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών
 12. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής κατά τη διαδικασία του  Ν. 4554/2018
 13. Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις της παραγράφου 9  του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών)

Επιπλέον υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ είναι οι εξής:

 • Έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλειας-ασθενείας
 • Υποβολή αίτησης για παροχή εξόδων κηδείας
 • Έκδοση βεβαίωσης συντάξεων για φορολογική χρήση

   Στα ΚΕΠ εξυπηρετούνται και οι πολίτες για μη πιστοποιημένες διαδικασίες όπως  γνήσια υπογραφής και ακριβή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων δημοσίων διοικητικών εγγράφων κα.

Επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα των ΚΕΠ για κάθε περαιτέρω πληροφορία για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων μέσω ΚΕΠ.

 

Η προϊσταμένη Τμήματος ΚΕΠ

Στο Δήμο Φαρσάλων λειτουργούν δύο (2) καταστήματα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται   παρακάτω:

Προϊσταμένη Τμήματος:

Κορλού Ιωάννα, ΠΕ ΔΥΠ

Τηλ.  επικοινωνίας: 2491028040

Email: ioanna.korlou.ae@kep.gov.gr

 

1. Κεντρικό ΚΕΠ 0447 Φαρσάλων

Ταχ. Διεύθυνση: Πατρόκλου 1, 40300 Φάρσαλα

e-mail: d.farsalon@kep.gov.gr

Φαξ: 2491028041

Υπάλληλοι:

Γκρίνια Πολυξένη, 2491350603, email: polikseni.gkrinia.kep0447@kep.gov.gr

Κατσίκα Γεωργία, 2491350601, email: georgia.katsika.vp@kep.gov.gr

Προσμίτη Βασιλική, 2491350604, email: vasiliki.prosmiti.aa@kep.gov.gr

Σιούρη Μαρία, 24913560602, email: maria.siouri.gf@kep.gov.gr

 

2. ΚΕΠ 0248 ΔΕ Πολυδάμαντα

Ταχ.
Διεύθυνση: Βαμβακού Φαρσάλων, ΤΚ:40300

Τηλ.: 2491350307-8

Φαξ: 2491041752

e-mail: d.polydamanta@kep.gov.gr

Υπάλληλος:

Κουμπούρα Θεσσαλία, 2491350307-8, emailthessalia.kouboura.kep0248@kep.gov.gr

 1. ΚΕΠ 0638 ΔΕ Ναρθακίου

Ταχ. Διεύθυνση: Ναρθάκιο Φαρσάλων, ΤΚ:40300

Τηλ.: 2491350500, 2491350509, 2491350512, 2491093458

 

e-mail: d.narthakiou@kep.gov.gr

Υπάλληλος:

 • Γκούνη Ελισσάβετ, 2491350500, 2491350509, 2491093458

  email: elissavet.gkouni.da@kep.gov.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων του
Υπουργού Εσωτερικών υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/43/7600/31.5.2022 (ΦΕΚ 2995/Β/10.6.2022) και ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/49/.10705/29.6.2022 (ΦΕΚ3510/Β/6.7.2022),
θέτουμε υπόψη  τα εξής αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ

 

Κεντρικό ΚΕΠ 0447 Φαρσάλων

Ωράριο Λειτουργίας ΚΕΠ:

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 π.μ.-8:00 μ.μ
και Σάββατο 8:00 έως 14:00 μ.μ

 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 π.μ-7:30 μ.μ. και Σάββατο από 8:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ.

 

2. ΚΕΠ 0248 ΔΕ Πολυδάμαντα

Ωράριο Λειτουργίας ΚΕΠ:

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 π.μ.-3:30 μ.μ

 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:45 π.μ – 15:00 μ.μ. 

 1. ΚΕΠ 0638 ΔΕ Ναρθακίου

Ωράριο Λειτουργίας ΚΕΠ:

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 π.μ.-3:30 μ.μ Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:

Δευτέρα έως Παρασκευή 07:45 π.μ – 15:00 μ.μ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΑ ΚΕΠ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σε όλα τα ΚΕΠ μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης φυσικών ραντεβού είτε με τηλεφωνική προσυνενόηση, είτε ηλεκτρονικά μέσω της διεπαφής πολίτη
https://rantevou.kep.gov.gr/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Οι πολίτες ωστόσο πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να εξυπηρετηθούν και on line για μια σειρά αιτημάτων όπως η υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση κ.α. στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: gov.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΛΗΣΗ

Επιπλέον, οι πολίτες έχουν και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω βιντεοκλήσης, μετά την ένταξη του Δήμου Φαρσάλων στο πρόγραμμα myKEPlive του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δείτε τη διαδικασία  ΕΔΩ

ΙΣΟΤΙΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

Υπάρχει πλέον διαθέσιμη η υπηρεσία της εξ αποστάσεως διερμηνείας (relay service) την οποία προσφέρει το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών. Πρόκειται για μια υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν και λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες το 24ωρο. Ο ενδιαφερόμενος, από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό ή σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικούς υπολογιστές και επικοινωνεί με ειδικό διερμηνέα/υπάλληλο μέσω βιντεοκλήσης. Ο ειδικός διερμηνέας/υπάλληλος του κέντρου μεταφέρει τις συνομιλίες των ανθρώπων με προβλήματα ακοής στους ακούοντες υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, ως μεσολαβητής στην επικοινωνία των δυο πλευρών, σε πραγματικό χρόνο.

Μέσω τηλεδιάσκεψης με διερμηνέα μπορεί να γίνει πλέον η εξυπηρέτηση και στο myKEPlive.
eik.dierminia@idrimakofon.gr