Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

93/2013 Ανάθεση συντήρησης και επισκευής απορριμματοφόρου ΚΗΥ 8107 λόγω επείγουσας περίπτωσης