Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

90/2013 Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για “Προμήθεια φυτών”