Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμαρχος

Eσκίογλου Ιορδάνης (Μάκης)


Δημοτικοί Σύμβουλοι

Αρσενοπούλου Βαΐτσα (Πρόεδρος  Δημοτικού Συμβουλίου)

1. Γούσιας Δημήτριος
2. Τριάντης Ιωάννης
3. Μπαλατσός Κωνσταντίνος
4. Μπρόζος Κωνσταντίνος
5. Αρσενοπούλου Μπέτσικου Βάϊα (Βαίτσα)
6. Χαμορούσου Ιωάννου Ευαγγελία (Βαγγελίτσα)
7. Μπασαγιάννης Χρήστος
8. Καραχάλιος Αριστομένης (Άρης)
9. Αγγελακοπουλος Γεώργιος
10. Παπαγεωργίου Χριστόδουλος (Λάκης)
11. Μπένου Κωνσταντία (Ντίνα)
12. Μπαμπαίκας Δημήτριος
13. Παναγιωτοπούλου Κυριακή (Κική)
14. ‘Ιφου Μαρία
15. Αγγελακοπουλου Ιουλία (Λέτα)
16. Λελεντζής Ιωάννης
17. Πατσιούρας Βασίλειος
18. Κατσιαούνης Ευάγγελος
19. Γκρήτζαλης Δημήτριος
20. Γκεβρος Ιωάννης
21. Δημητρακόπουλος Ευάγγελος
22. Αναγνώστου Απόστολος