Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

89/2013 Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για “Συντηρήσεις – Επισκευές μεταλλικών εγκαταστάσεων”