Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φαρσάλων


Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής 

  1. Γούσιας Δημήτριος
  2. Γκατζόγιας Νικόλαος
  3. Μπασαγιάννης Χρήστος
  4. Χατζηπλή Σοφία
  5. Παναγιωτοπούλου Κυριακή
  6. Ίφου Μαρία