Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

92/2013 Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για «Συντηρήσεις – Επισκευές ελαστικών μηχανημάτων