Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

82/2013 Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Ενιαίου Δήμου”