Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Προσκλήσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

27 Δεκεμβρίου, 2023
18 Δεκεμβρίου, 2023
11 Δεκεμβρίου, 2023
16 Ιουνίου, 2023
5 Μαΐου, 2023