Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

95/2013 Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για «Υπηρεσίες Ενεργειακού – Τεχνικού Συμβούλου”