Τηλέφωνα υπηρεσιών

Τηλέφωνα του Δήμου

Γραφείο Δημάρχου

Άννα Φλωρά
Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου

24913-50116

Καλογερόπουλος Δημήτριος
Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

24913-50115

Βαΐα Αρσενοπούλου
(Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

24913-50118

Γραφείο Αντιδημάρχου

Χατζηπλή Σοφία

24913-50123

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας Παιδιείας και Πολιτισμού

Μπαχατίρογλου Ελένη
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

24913-50119

Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Καλογερόπουλος Δημήτριος
Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

24913-50115

Τσελεπίδου Παρασκευή
Υπάλληλος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

24913-50122

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Μέριμνας και Διαφάνειας

Γκίτση Ελένη
Προϊσταμένη

 

24913-50120

Αβραμίδου Αγάπη

24913-50122

Γραφείο Πρωτοκόλλου

Γκιπάτα Άννα

24913-50126

Παπαδόπουλος Ιωάννης

24913-50129

Γραφείο Ανταποκριτή ΟΑΕΔ

Τζερεμές Αθανάσιος

 

24913-50126

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

Τσιάκαλου Ευγενία
Προϊσταμένη

24913-50127
24913-50129

Τμήμα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ)

Γραφείο ΚΕΠ Φαρσάλων

Κορλού Ιωάννα
Προϊσταμένη

24910-28040

 Γκρίνια Πολυξένη

24913-50603

 Κατσίκα Γεωργία

24913-50601

Προσμίτη Βασιλική

24913-50604

 Σιούρη Μαρία

24913-50602

fax

24910-28041

KEΠ Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα

Κορλού Ιωάννα

24913-50308

 Κουμπούρα Θεσσαλία

24913-50307

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μπαλαμπάνη Παρασκευή
(Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης)

24913-50133

Tμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και Προμηθειών

Αλειφτήρας Σωκράτης
Προϊστάμενος

24913-50125

Ανδρεοπούλου Ευαγγελία

24913-50102

Δελή Βασιλεία

24913-50125

Μπέκα Ελένη

24913-50108

Tμήμα Ταμείου

Τσατσαρώνης Βασίλειος
Προϊστάμενος

24913-50130

Καρακώστα Νίκη

24913-50132

Tμήμα Εσόδων

Κρέστου Αγγελική                        Προϊσταμένη

24913-50106

Χασαμπαλή Δήμητρα

Τασταυρίδου Σοφία

 

24913-50132

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος

Λιαπής Αναστάσιος
(Προϊστάμενος Διεύθυνσης)

24913-50138

Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας

Μήτα Ελένη
Προϊσταμένη

24913-50137

Κόκαλης Χρήστος

24913-50140

Τσικαρδώνη Νίνα
Ειδική  συνεργάτιδα Δημάρχου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

24913-50138

ninatsikardoni@dimosfarsalon.gr

Θελούρα Ηλέκτρα
Ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου,
Πολιτικός Μηχανικός

24913-50140

Τμήμα Πολεοδομίας και Χωροταξίας

Ντεούδης Ευάγγελος
Προϊστάμενος

Ζωγραφοπούλου Καλλιόπη

24910-25205

Ξηρογιάννης Δημήτριος

24910-25205

Γραφείο Κίνησης

Γκατζόγιας Νικόλαος 
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Πρασίνου

24910-25664

Γούσιας Δημήτριος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

24910-25664

Μπασαγιάννης Χρήστος            Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Αθλητικών Εγκαταστάσεων

24910-25664

Mανιώτη Φωτεινή

24910-24585

Δημητριάδου Κων/να

24910-24585

Παπαγιαννοπούλου Μαρία

24910-24585

Γραφείο Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

 Ξηρογιάννης Μίμης

24910-25205

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Μπαλαμπάνη Παρασκευή
(Προϊσταμένη Διεύθυνσης)​

24913-50107

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Καλφούντζου Παρασκευή
Προϊσταμένη

24913-50113

Ευαγγελοπούλου Ελένη

24913-50113

Αγγελακόπουλος Κωνσταντίνος

24913-50107

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Μπανιά Κωνσταντία

24913-50105

Γραφείο Νομικού Προσώπου (ΟΠΑΚΠΑ)

Χαμορούσου Ευαγγελία
Πρόεδρος

24913-50142

Θοδωρής Τσιάρας

24913-50142

Γραφείο Νομικού Προσώπου (ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ.)

Αρσενοπούλου Βάϊα
Πρόεδρος

24913-50164

Κυρίτση Βέρα
Διευθύντρια

24913-50162

 Γραμματεία ΔΗ.ΚΕ.ΦΑ.

24913-50166

Κέντρο Κοινότητας

24913-50161

Παράρτημα ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας

24910-25805

Βοήθεια στο Σπίτι

24910-24240

ΚΔΑΠ Φαρσάλων (ΚΔΑΠ1)

24910-26268

ΚΔΑΠ Βασιλί (ΚΔΑΠ2)

24910-26550

ΚΔΑΠ Σταυρού (ΚΔΑΠ3)

24910-31250

ΚΔΑΠ Ρευματιάς (ΚΔΑΠ4)

24910-41160

Παιδικός Σταθμός Ρευματιάς

24910-41544

Γραφείο Νομικού Προσώπου (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.)

Παπακώστας Παντελής
Διευθυντής

24910-25104

Μαργαριτοπούλου Σοφία
Λογιστήριο

24910-25534

Αρμπούτη Σωτηρία
Εξυπηρέτηση πελατών

24910-25508

Κυρίτση Δήμητρα
Ταμείο – Βλάβες

24910-25882
24910-25668

Σιδηρόπουλος Παντελής
Πολιτικός Μηχανικός

24910-22204