Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

8/2013 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων,λιπαντικών – πετρελαίου θέρμανσης