Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

2/2013 Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φαρσάλων έτους 2013 και εισήγηση στο Δ.Σ.