Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

59/2013 Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση – Επισκευή κτιρίουΤ.Κ. Ζ.Πηγής