Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΕΡΓΟ: Περιβαλλοντικές αναβαθμίσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης Δήμου Φαρσάλων

Σχετικά Άρθρα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (2 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 2,5 ΕΤΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ+ΣΥΓΓΡΑΦΗ+ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100323 ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ110423 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ110423 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ110423 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ120423     

Read More »

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     

Read More »

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φάρσαλα, 25.02.2023 Αρ. Πρωτ: 2737 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Φαρσάλων διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, για

Read More »

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΛΙΕΙΑ – ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» ΤΟΥ Ν. 4887/2022     

Read More »

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή Καυσίμων(Κίνησης και Θέρμανσης)

Περίληψη Διακήρυξης Διακήρυξη προμήθειας καυσίμων Καθορισμός όρων Μελέτη καυσίμων 2023 Προκήρυξη ΕΕ Έντυπο Προσφοράς( Δήμος Φαρσάλων – Τμήμα Α – Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη) Έντυπο Προσφοράς (Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – Τμήμα

Read More »

Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων εξυπηρέτησης

Περίληψη Διακήρυξης Περίληψη Διακήρυξης signed Έντυπο οικονομικής προσφοράς Διακήρυξη signed Μελετη 21-2022     

Read More »