Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΥΛΙΚΕΙΟ)

Σχετικά Άρθρα

Eπαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υποέργο 2) στα πλαίσια της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029268 ΄΄Αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησης του ως χώρου αρχαιολογικής συλλογής, συνολικού ύψους 20.000,00 €

Διακήρυξη 2023-2 signed espd-request-v2 (11) Έντυπο οικονομικής προσφοράς Β1 Έντυπο οικονομικής προσφοράς Β2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 1 Τεχνικών Προδιαγραφών 2 Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 3 Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 4

Read More »

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως 04.03.2024, άρθρο 212 Ν. 3584/2007.

Ο Δήμος Φαρσάλων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7.6.2010). Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007). Την με αριθ.

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ANAKOINΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ     

Read More »

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας «Βοηθητικές Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φαρσάλων στον προαύλιο χώρο»

1.ΑΠΟΦΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ194-2023 Καθορισμός όρων 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΡΣΑΛΑ3.ΜΕΛΕΤΗ_M19_2023 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_EOX_20231106 (002) 5.ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΦαρσαλαΥΠ5 6.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ7.espd-request-v2 (10)     

Read More »

Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης σε αγροτεμάχια του Δήμου Φαρσάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα 01/11/2023ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝΑριθ. Πρωτ.: 15790ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΟ Δήμαρχος Φαρσάλων διακηρύσσει ότι: Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης τα παρακάτω αναγραφόμενα αγροτεμάχια του Δήμου Φαρσάλων, κατάλληλα

Read More »