Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

52/2011 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος του Αρβανίτη Ιωάννη