Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

51/2011 Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα του Ντινιαρόπουλου Στέφανου