Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

331/2014 Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 40.748,82€ έναντι της δόσης του έτους 2014

Σχετικά Άρθρα