Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

330/2014 _Αποδοχή και κατανομή ποσού (224.991,39€+399.984,68€)=624.976,07€ προερχόμενο από πόρους

Σχετικά Άρθρα