Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

2/2011 Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ο.Ε. για σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Φαρσάλων