Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

1/2011 Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φαρσάλων