Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

162/2012 Καθορισμό όρων επαναληπτικού διαγωνισμού για μίσθωση οικοπέδων