Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

148/2012 Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ.Βαμβακούς