Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

147/2012 Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ. Αγ.Γεωργίου