Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

144/2012 Καθορισμό των όρων διαγωνισμού για “Ηλεκτροφωτισμό Γηπέδου Διλόφου” και διάθεση πίστωσης