Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

143/2012 Καθορισμό των όρων διαγωνισμού για “Ηλεκτροφωτισμό Γηπέδου Υπέρειας” και διάθεση πίστωσης