Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

11/2012 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών