Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

12/2012 Έγκριση δαπανών και Διάθεση πιστώσεων K.A. Π.Ο.Ε. πρ/γισμού οικον. Έτους 2012