Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (12η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 22 Ιουνίου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 8993

                                                                

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

 

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (12η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση τέταρτης (5ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου Οικονομικού έτους 2023 – Αποκλίσεις στοχοθεσίας (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση ή μη αναπροσαρμογής τελών χρήσης χώρου για την εμποροπανήγυρη Φαρσάλων (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης κανονισμού εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για τη διενέργεια της Εμποροπανηγύρεως Φαρσάλων 2023 και Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής  (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση ή μη των αιτήσεων για χορήγηση άδειας άρδευσης από τις δημοτικές γεωτρήσεις των Κοινοτήτων Διλόφου, Ζωοδόχου Πηγής, Νεράιδας και Υπέρειας (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 7Ο : Μερική κατανομή χρηματικού υπολοίπου  παρελθόντων οικονομικών ετών (ταμειακό υπόλοιπο έτους 2022) – για την αποπληρωμή έργων του Τεχνικού Προγράμματος 2023) από α) ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 8.000 τ.μ. στον οικισμό Άνω Βασιλικών της Κοινότητας Κάτω Βασιλικών για κτηνοτροφική εγκατάσταση (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 9ο : Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

    

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρήση του Κοινόχρηστου χώρου «Διαμόρφωση χώρου Πηγών Απιδανού» (Εισηγήτρια : Χατζηπλή Σοφία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση της αριθ. 48/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2023 (δεύτερη – 2η)» (Χαμορούσου Ευαγγελία, Πρόεδρος ΟΠΑΚΠΑ Δ.Φ.).

 

ΘΕΜΑ 12Ο :  Λήψη απόφασης για αντικατάσταση υπευθύνου διανομών για την υλοποίηση του έργου «Ταμείο Ευρωπαικής Βοήθειας Απόρων (Τ.Ε.Β.Α.)»  (Εισηγητής: Κυρίτση Βέρα, Διευθύντρια ΔΗΚΕΦΑ).

 

ΘΕΜΑ 13ο : Λήψη απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διενέργεια εκδηλώσεων και λοιπών εθνικών εορτών (Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).

 

ΘΕΜΑ 14Ο :  Έγκριση 1ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2023 (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 15Ο :  Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών υποδομών στις θέσεις Κοινότητας Βρυσιών, οικισμού Ρυζίου με χαϊδάρια είσοδο Καλλιθέας και έξοδο Σκοπιάς προς Παλιοδένδρι» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 16ο : Ορθή επανάληψη της με αριθ. 10/2023 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Φαρσάλων περί «Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου -Λυκείου Φαρσάλων”» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 17ο : Ορθή επανάληψη της με αριθ. 9/2023 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Φαρσάλων περί «Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΕΠΑΛ Φαρσάλων”» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 18ο : Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΘΕΜΑ 19ο :  Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης του έργου «Αστικές αναπλάσεις πόλεως Φάρσαλων ΙΙ (Περιφερειακός δρόμος)» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 20ο : Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδοστρομάτων Δήμου Φαρσάλων» (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

ΘΕΜΑ 21ο :  Παράταση  4η συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων και επανάχρηση του ως χώρου αρχαιολογικής συλλογής»  (Εισηγητής: Λιαπής Αναστάσιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

 

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Αρσενοπούλου Βάια

 

 

Πίνακας Αποδεκτών :

Α.  Δήμαρχο: ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

 

Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι :

 1. ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΣΟΦΙΑ
 2. ΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 5. ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 6. ΜΠΡΟΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 7. ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
 9. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 10. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
 11. ΜΠΕΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
 12. ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 14. ΙΦΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 16. ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 17. ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 18. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
 19. ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 20. ΓΚΡΗΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 21. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 22. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 23. ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 24. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 26. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

Γ.  Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων :

 1. Σκατζούρης Χαράλαμπος (Υπέρειας)
 2. Πρεκατέ Θεοδώρα (Φάρσαλα)

 

Δ.  Πρόεδροι Κοινοτήτων :

 1. Ρεντινόπουλος Απόστολος (Διλόφου)
 2. Κοντογιώργος Βλάσσιος (Ζωοδ. Πηγή)
 3. Μαλιαχώβας Απόστολος (Νεράιδας)
 4. Γκουντουβάς Απόστολος (Κάτω Βασιλικά)

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Επιτάχυνση της κατασκευής του φράγματος της Σκοπιάς ζητά από τον Πρωθυπουργό ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου

Την επιτάχυνση των διαδικασιών κατασκευής του φράγματος στον ποταμό Ενιπέα, στο ύψος της Σκοπιάς, ζητά ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ.

Read More »

Έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

Ο Δήμαρχος ΦαρσάλωνΙορδάνης Εσκίογλου Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Την έναρξη λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Φαρσάλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την Παρασκευή

Read More »

Κλειστά αύριο Πέμπτη τα σχολεία στην επαρχία Φαρσάλων λόγω της κακοκαιρίας

Λόγω των νέων έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν και την επαρχία Φαρσάλων τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου αποφάσισε τη συνέχιση της διακοπής λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων του

Read More »

Μέχρι την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τα πλημμυρισμένα σπίτια στον Δήμο Φαρσάλων

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης διενέργειας των αυτοψιών από τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ καλούνται οι πολίτες να δηλώσουν τα στοιχεία των κτιρίων (ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ/κύριες και δευτερεύουσες) για τα οποία παρατηρήθηκε εισροή υδάτων από

Read More »

Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Φαρσάλων λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Ο Δήμος Φαρσάλων έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω επιδείνωσης του καιρού. Το Συντονιστικό Όργανο του Δήμου βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε πλήρη εγρήγορση σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία

Read More »