Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 2 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 27 Δεκεμβρίου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 19238

                                                                 

                                        ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος                   

Τηλέφωνο:   2491350115                                             

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr  

 

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

 (όπως Πίνακας αποδεκτών)

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της δημοτικής επιτροπής.

 

 

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 2 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του N. 5056/2023) και άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του N. 5056/2023) εκλογή μελών για :

 

  1. Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων
  2. Δημοτική Επιτροπή Φαρσάλων

 

Ο Πλειοψηφών Σύμβουλος

του επιτυχόντος συνδυασμού

Γούσιας Δημήτριος

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση για ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα               

Read More »

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση (5η) (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 163 του ν. 3463/2006), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος), στις 20 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                          Πληροφορίες :

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (4η) του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 30 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 26 Ιανουαρίου 2024 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 1144

Read More »

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση (11η) του Δημοτικού Συμβουλίου δια περιφοράς (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019) και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης στις 29 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 28 Δεκεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 19366      

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (19η) του Δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) την 19 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 15 Δεκεμβρίου 2023 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ. : 18763           

Read More »

Πρόσκληση για ορκωμοσία των τακτικών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρων Συμβουλίων, Προέδρων και Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                    Φάρσαλα 12 Δεκεμβρίου 2023                     Αριθ. Πρωτ. : 18495                                                                                                        ΠΡΟΣ

Read More »