Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (2η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) 9 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα

Ταχ. Κώδ.  :  40300

Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος

Τηλέφωνο:   2491350115

Fax  :          2491023914

e-mail: a.kalogeropoulos@dimosfarsalon.gr

 

 

Φάρσαλα 5-5-2023

Αριθμ. Πρωτ: 6311

 

Προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:

   

  1. Χατζηπλή Σοφία
  2. Γούσιας Δημήτριος
  3. Μπασαγιάννης Χρήστος
  4. Γκατζόγιας Νικόλαος

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (2η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις  9 Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1o: Προσδιορισμός της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή όπου αυτά επαναφέρονται και οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες δεν επιτρέπονται η επαναφορά τους

Εισηγητής: Καλφούντζου Παρασκευή, Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

Ιορδάνης Εσκίογλου

Δήμαρχος Φαρσάλων

 

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση τακτική συνεδρίαση (3η) της Εκτελεστικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχιακό μέγαρο, Πατρόκλου 3 – 2ος όροφος), στις 22 Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                       Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                          Πληροφορίες : Δ. Καλογερόπουλος                  

Read More »