Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης σε αγροτεμάχια του Δήμου Φαρσάλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φάρσαλα 01/11/2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 15790
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων διακηρύσσει ότι: Εκτίθενται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία πενταετούς εκμίσθωσης τα παρακάτω αναγραφόμενα αγροτεμάχια του Δήμου Φαρσάλων, κατάλληλα για αγροτική εκμετάλλευση , με τους παρακάτω όρους:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΤΡ

ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ

ΗΜΕΡ. ΕΠΑΝ/ΚΗΣ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΥ

Γκάτζια

150

13-11-23

9-10

27-11-23

9-10

25

375

Μεριάς

80

13-11-23

9-10

27-11-23

9-10

40

320

ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ

Ορμάνια

3.654

13-11-23

10-11

27-11-23

10-11

40

15

ΕΡΕΤΡΕΙΑ

Ασπρόγεια Φανάρι

98,677

13-11-23

10-11

27-11-23

10-11

25

250

Αγ Χαρ/μπος Αλώνια

25

13-11-23

11-12

27-11-23

11-12

25

60

Ζ ΠΗΓΗ

Δεκαεπτάρια

41

13-11-23

11-12

27-11-23

11-12

40

165

Μεριάς

60

13-11-23

12-13

27-11-23

12-13

60

360

Χατζόλια

23,5

13-11-23

12-13

27-11-23

12-13

25

60

Μεριάς

20

13-11-23

12-13

27-11-23

12-13

25

50

ΝΕΡΑΙΔΑ

Παλιοτάμπουρο-σχολ. κλήρος

6,082

14-11-23

9-10

28-11-23

9-10

25

20

Παλιοτάμπουρο-σχολ. κλήρος

5,780

14-11-23

9-10

28-11-23

9-10

25

20

Παλιοτάμπουρο-σχολ. κλήρος

7,260

14-11-23

10-11

28-11-23

10-11

25

20

Παλιοτάμπουρο-σχολ. κλήρος

8,240

14-11-23

10-11

28-11-23

10-11

25

20

Παλιοτάμπουρο-σχολ. κλήρος

21,008

14-11-23

11-12

28-11-23

11-12

25

50

Ζευγαρολίβαδο

40

14-11-23

11-12

28-11-23

11-12

40

20

ΣΙΤΟΧΩΡΟ

Μεριάς

217

14-11-23

12-13

28-11-23

12-13

70

1.500

ΣΚΟΤΟΥΣΑ

Αγ.Κων/νος Γηγενών

106,500

15-11-23

9-10

29-11-23

9-10

25

270

Αγ.Κων/νος Χατζόλια

70,700

15-11-23

9-10

29-11-23

9-10

25

180

ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ

Χατζήβρυση

33

15-11-23

10-11

29-11-23

10-11

25

80

Α. ΒΑΣΙΛΙΚΑ

Κοτρώνια

70

15-11-23

10-11

29-11-23

10-11

25

180

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β. περ. Τεμ 213

46,500

15-11-23

11-12

29-11-23

11-12

40

190

Β. περ. Τεμ 194

47

15-11-23

11-12

29-11-23

11-12

60

280

Β. περ. Τεμ 213Γ

32

15-11-23

12-13

29-11-23

12-13

60

190

Β. περ. Τεμ 191Α

9

15-11-23

12-13

29-11-23

12-13

60

50

ΚΑΤΩΧΩΡΙ

Πετρομαγούλες Ανωχώρι

118

16-11-23

9-10

30-11-23

9-10

60

700

Μεριάς Αρ. τεμ. 204 τεμ 2

60

16-11-23

9-10

30-11-23

9-10

70

420

Μεριάς Αρ. τεμ. 201 τεμ 3

60

16-11-23

10-11

30-11-23

10-11

70

420

Μεριάς Αρ. τεμ. 201 τεμ 5

62

16-11-23

10-11

30-11-23

10-11

70

430

Μεριάς Αρ. τεμ. 204 τεμ 4

62

16-11-23

11-12

30-11-23

11-12

70

430

Μεριάς Αρ. τεμ. 201-204 τεμ 1

62

16-11-23

11-12

30-11-23

11-12

70

430

Γαργάρα Κατωχωρίου

60

16-11-23

12-13

30-11-23

12-13

40

240

Γαργάρα Κατωχωρίου

50

16-11-23

12-13

30-11-23

12-13

40

200

Κατωχώρι Εκκλησιές

37

17-11-23

9-10

01-12-23

9-10

60

220

Κατωχώρι Λιβάδι

14,500

17-11-23

9-10

01-12-23

9-10

60

90

ΥΠΕΡΕΙΑ

Μεριάς

112,870

17-11-23

10-11

01-12-23

10-11

60

680

ΒΑΣΙΛΙ

Μεριάς

80

17-11-23

10-11

01-12-23

10-11

60

480

ΒΡΥΣΙΑ

Σταχτόγια

50,500

17-11-23

11-12

01-12-23

11-12

30

150

Σταχτόγια Βόρειο

56

17-11-23

11-12

01-12-23

11-12

30

170

Σταχτόγια Νότιο

56

17-11-23

12-13

01-12-23

12-13

30

170

ΑΧΙΛΛΕΙΟ

Κάντζια

46,500

17-11-23

12-13

01-12-23

12-13

25

120

 


Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα (Πατρόκλου 3) Φάρσαλα, (αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου).
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο δημότες κάτοικοι του Δήμου Φαρσάλων. Αν στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία
δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε (άρθρο 195 του Ν.3463/06
παρ.2). Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα και εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή μετρητά για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής
εκκίνησης ανάλογα με το αγροτεμάχιο για το οποίο ενδιαφέρεται, καθώς και αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει τα
πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης.(Υφιστάμενος διακανονισμός των τυχόν οφειλόμενων δεν θα
λαμβάνεται υπόψη, κατά συνέπεια θεωρείται οφειλέτης χωρίς δικαίωμα συμμετοχής) Αντίγραφο της λεπτομερούς
διακήρυξης και των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής της δημοπρασίας χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από το
Δήμο Φαρσάλων (Δ/νση: Πατρόκλου 3, 40300 Φάρσαλα, αρμόδια υπάλληλος Δήμητρα Χασαμπαλή, τηλ 24913 50132),
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου.
Ο Δήμαρχος Φαρσάλων
Εσκίογλου Ιορδάνης

 

ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 2023-2028

Σχετικά Άρθρα

Eπαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υποέργο 2) στα πλαίσια της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5029268 ΄΄Αποκατάσταση του παλαιού δημοτικού σχολείου Φαρσάλων και επανάχρησης του ως χώρου αρχαιολογικής συλλογής, συνολικού ύψους 20.000,00 €

Διακήρυξη 2023-2 signed espd-request-v2 (11) Έντυπο οικονομικής προσφοράς Β1 Έντυπο οικονομικής προσφοράς Β2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 1 Τεχνικών Προδιαγραφών 2 Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 3 Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών 4

Read More »

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα (9) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως 04.03.2024, άρθρο 212 Ν. 3584/2007.

Ο Δήμος Φαρσάλων Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρου 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α΄/7.6.2010). Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 212 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007). Την με αριθ.

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την υλοποίηση της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ANAKOINΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ     

Read More »

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με ανοιχτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας «Βοηθητικές Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Φαρσάλων στον προαύλιο χώρο»

1.ΑΠΟΦΑΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ194-2023 Καθορισμός όρων 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΦΑΡΣΑΛΑ3.ΜΕΛΕΤΗ_M19_2023 4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_EOX_20231106 (002) 5.ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΦαρσαλαΥΠ5 6.ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ_ΚΗΜΔΗΣ7.espd-request-v2 (10)     

Read More »