Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

91/2014 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση, του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αχιλλείου

Σχετικά Άρθρα