Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

9/2011 Συζήτηση για το χώρο της κεντρικής πλατείας και το χώρο τοποθέτησης του αγάλματος «Αχιλλέα».