Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

4/2011 Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Ο.Ε.Υ.