Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

334/2014 Έγκριση αναπροσαρμογής (μείωση) τέλους χρήσης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων κ.λ.π.

Σχετικά Άρθρα