Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

31/2011 Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα του Γεωργίου Ταστεμίρογλου