Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (10η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) 11 Μαΐου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                 Φάρσαλα 5 Μαΐου 2023

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                      Αριθ. Πρωτ. : 6312

          

ΠΡΟΣ

Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα

Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες : Δημ. Καλογερόπουλος

Τηλέφωνο:   2491350115

e-mail: polorg@dimosfarsalon.gr

 

Μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου Φαρσάλων

(όπως Πίνακας αποδεκτών)

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για  τακτική συνεδρίαση.

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση (10η) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) στις 11 Μαΐου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2023 (Εισηγητής: Αλειφτήρας Σωκράτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών).

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση της αριθ. 34/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα :  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ., οικονομικού έτους 2023 (πρώτη – Λογιστική τακτοποίηση)» (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της αριθ. 35/2023 απόφασης του  Δ.Σ. του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Φαρσάλων (Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.) με θέμα : «1η υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023 του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δ.Φ.» (Εισηγήτρια : Μπαλαμπάνη Παρασκευή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης για κοπή δένδρων λόγω επικινδυνότητας (Εισηγήτρια : Καλφούντζου Παρασκευή, Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).

 

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης, για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φαρσάλων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την πράξη με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων σε γυμναστήρια, γήπεδα, αθλητικά κέντρα της ΠΕ Λάρισας» (Εισηγητής : Μπασαγιάννης Χρήστος, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού & Αθλητικών Εγκαταστάσεων).

 

ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη απόφασης, για αντικατάσταση Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φαρσάλων (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ.) (Εισηγητής : Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).

 

ΘΕΜΑ 8Ο : Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών στα πολιτικά κόμματα, για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών (Εισηγητής: Εσκίογλου Ιορδάνης, Δήμαρχος Φαρσάλων).

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Αρσενοπούλου Βάια

Σχετικά Άρθρα

Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση (9η) δια περιφοράς και μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης στις 3 Μαΐου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                         

Read More »

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (8η), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρσάλων (Πατρόκλου 3, 2ος όροφος) 11 Απριλίου 2023 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ  ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Ταχ. Δ/νση : Πατρόκλου 3 – Φάρσαλα                        Ταχ. Κώδ.  :  40300                                         Πληροφορίες :

Read More »