Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

30/2011 Προέγκριση για άδεια λειτουργίας κατ/τος στη Βαρβάρα Μπαϊράμογλου