Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

206/2014 Αποδοχή ποσού 53.181,54€ από το ΥΠ.ΕΣ. για «Λειτουργικές δαπάνες Σχολείων έτους 2014».

Σχετικά Άρθρα