Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

160/2012 Καθορισμός των όρων δημοπράτησης για εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων στην Τ.Κ.Πολυνερίου