Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

136/2012 Έγκριση δαπάνης μίσθωσης μηχανημάτων”Καθαρισμό Κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Ναρθακ,Δ.Ε.Πολυδαμ”