Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

10/2012 Έγκριση ή μη πρακτικών διαπραγμάτευσης για “Μεταφορά μαθητών Α/θμιας-Β/θμιας Εκαπίδευσης”