Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

4ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 16-24)