Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

30ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 276-284)