Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

2ο Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 2-3)