Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

02 Πρακτικό (Αριθ. Αποφάσεων 3-4)