Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

Δήμος Φαρσάλων

11ο Πρακτικό(Αρ. Απόφασης 217-237)